ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Archéo Kit / Ford Ambulance 1918 Resicast 1/35 6