หน้าหลัก / อัลบั้ม / Archéo Kit / Fiat CR 40 - Merlin Models 1/72 3