დასაწყისი / გალერეა / Archéo Kit / Fiat CR 40 - Merlin Models 1/72 3